Skip Trinity Banner Navigation

Skip to main content »

Trinity College Dublin

Skip Main Navigation

Fáilte go Halla na Tríonóide

 

Tá lóistín ar fáil do mhic léinn Choláiste na Tríonóide i Halla na Tríonóide, 4.5 km ón bpríomhchampas, le spás do bheagán níos mó na 1000 daoine. Is féidir le mic léinn nua cur isteach ar áit sa Halla i ndiaidh tairiscint a fháil ó Choláiste na Tríonóide. Tá a thuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach Nós Imeachta Iarratas.

Moltar d iarratasóirí féachaint ar an fís atá thíos, agus chomh maith leis sin moltar daoibh an eolas atá ar fáil ar an suíomh seo a léamh go cúramach, chun go dtuigfear go maith cad ann é Halla, cad atá ar fáil ann, agus cad a iarrtar ó mhic léinn anseo.

Is é Halla na Tríonóide an príomh-soláthar conaithe do mhic léinn atá ag teacht go Coláiste na Tríonóide don chéad uair. Glacfar le h-iarratais ó scoláirí na hArdteiste tar éis don CAO tairiscintí a chur amach i lár mhí Lúnasa.

Ón am a bunaodh Coláiste na Tríonóide níos mó ná ceithre chéad bliain ó shin, cuireadh béim faoi leith ar an saol cónaithe mar ghné thábhachtach d'oideachas an Choláiste, agus ag an tús bhí na mic léinn uilig ina gcónaí ar an gcampas. Cé nach mar sin atá sé anois, is dóigh leis an gColáiste i gcónaí go bhfuil lóistín na mac léinn tábhachtach, ní amháin mar áit chónaithe ach mar gné den oideachas ghinearálta a fhaigheann mic léinn agus iad ar an ollscoil. In a óráid ar "The Idea of a University", chuir an saineolaí oideachais cáiliúil John Henry Newman in iúl gur féidir níos mó a fhoghlaim ó bheith i do chónaí i measc scoláirí ná ó léachtaí nó scrúduithe! 

 

 

 

 

Airial view of Hall

Radharc Aerga ar Halla

Tá coinceap seo (chomhphoba scoláirí) mar dúshraith den saol laethúil i Halla na Tríonóide. I gcás mac léinn atá ag teacht go Baile Átha Cliath, nó go dtí an ollscoil, don chéad uair, déantar iarracht tacaíocht a thabhairt dóibh. I measc na mac léinn atá ina gcónaí sa Halla tá caoga fan gcéad acu sa chéad bhliain ar an ollscoil. Ag an am céana tá méid mór mac léinn bunchéime agus iarchéime a thagann thar lear ó thíortha an Aontais Eorpaigh agus ó nios faide i gcéin. Freisin tá roinnt ball de fhoireann an Choláiste ina gcónaí sa Halla.

Tá Halla na Tríonóide suite ar Bhóthar Dhartraí, gar do Ráth Maonais, ar thaobh dheas na cathrach. Tá sé gar do phríomhchampas na hollscoile ar rothar, ar bhus nó ar an Luas.

Walkway

An Lochán Éisc

Tá Halla na Tríonóide oiriúnach do mhic léinn atá díograiseach faoi chúrsaí staidéir ach freisin atá ag iarraidh cuidiú le spriorad speisialta an Halla a chothú, agus a thuigeann gur gá a bheith tuisceanach agus ómósach le comharsana, go háirithe i gcomhphobal scoláirí.

 

.

 

 

 

Is iad príomh-ghnéithe an Halla ná na Maoir agus an Coiste JCR (sé sin an Junior Common Room). Is baill d'fhoireann an Choláiste nó taighdeoirí iarchéime iad na Maoir agus tá duine amháin acu i gceannas ar gach Teach sa Halla (ta 70 go 80 mac léinn i ngach Teach). Is é an ról atá acu ná a bheith ar fáil do mhic léinn má tá aon deacrachtaí acu agus a chinntiú go bhfeidhmíonn chuile rud go réidh sa Halla. Tá an JCR i gceannas ar fhormhór na h-imeachtaí sóisialta i rith na bliana agus go h-áirithe ar an Deireadh Seachtaine Tionscnaimh (Orientation Weekend) a chuirtear ar siúl le haghaidh mhac léinn nua ag tús na bliana acadúla.

I rith na bliana seo caite, eagraíodh ana-chuid imeachtaí speisialta, an "Hall Ball" ina measc. Tá halla spóirt agus cúirteanna scuais ar fáil do na mic léinn, chomh maith le han-chuid spás sóisialta i gcomhair snúcair, púil agus breathnú ar an teilifís.

 

*Tá eolas i nGaeilge ar an suíomh seo freisin faoin Maor agus na Leas-Mhaoir, agus faoin Nós Imeachta Iarratas

 

Teagmháil: Trinity.Hall@tcd.ie
Tugtha cothrom le dáta: 12ú Eanáir 2015